Modernizacja Ośrodka Adopcyjnego w Stolarzowicach zakończona: Koszt projektu wyniósł 18,6 mln zł

Za kwotę 18,6 miliona złotych przeprowadzono gruntowny remont budynku mieszczącego się przy placu Jana 13, w którym znajduje się siedziba Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej. Oficjalne otwarcie odrestaurowanego obiektu miało miejsce 2 kwietnia, a wydarzenie zgromadziło podopiecznych, personel placówki oraz lokalne władze – marszałka Jakuba Chełstowskiego i prezydenta Mariusza Wołosza.

Przez wiele lat budynek przy placu Jana 13 był domem dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Szansa dla Dziecka”. Jednakże w 2021 roku, w ramach reorganizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej, gmina Bytom podarowała ten kompleks budynków. Teraz jest to siedziba Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej, która zapewnia dach nad głową dla 26 dzieci w wieku od 2 do 18 lat o specjalnych potrzebach. Dzieci te zostały skierowane do instytucjonalnej pieczy zastępczej przede wszystkim ze względu na niewydolność opiekuńczo-wychowawczą rodzin. Wyremontowany budynek służy też jako centrum wsparcia dla rodzin zastępczych i pracowników systemu rodzinnej pieczy zastępczej.

Mariusz Wołosz, prezydent miasta, podkreślił, że dzięki remontowi placówka będzie mogła funkcjonować w bardziej komfortowych warunkach, oferując swoim podopiecznym wsparcie terapeutów, psychologów i psychiatrów w przyjaznej przestrzeni. Dodatkowo, dzieci będą miały bezpieczne miejsce do nauki, zabawy i rozwoju.

Modernizacja była częścią projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Prócz remontu budynku, przeprowadzono także pracę adaptacyjną terenu oraz zakupiono nowy sprzęt i wyposażenie dla mieszkańców placówki.

Dr Anna Zasada-Chorab, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zauważyła, że od czasu otwarcia ośrodka, 12 dzieci znalazło nowe domy adopcyjne, a dla kolejnych podopiecznych trwa proces poszukiwania rodzin.

Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego, podkreślił, że dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, możliwa była nie tylko modernizacja infrastruktury, ale także wsparcie dla inicjatyw społecznych w regionie. Cieszy go fakt, iż poprawi się jakość życia podopiecznych regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Łączna wartość projektu wyniosła 18,6 mln zł. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na kwotę 15,8 mln zł oraz z budżetu województwa na kwotę ponad 2,7 mln zł.