Inwestycje w modernizację ulicy Piłsudskiego w Bytomiu

Ulica Piłsudskiego w Bytomiu przeszła gruntowną modernizację na odcinku między ulicą Chrobrego a Piekarską. Przebudowa kosztowała ponad 676 tysięcy złotych i została zakończona. Kolejne plany dotyczą przebudowy fragmentu tej samej ulicy od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego (DK94). Planowana jest tam również budowa zbiornika retencyjnego pod placem Sobieskiego, a prace mają ruszyć w pierwszej połowie 2024 roku. Całość inwestycji jest szacowana na kwotę blisko 45 milionów złotych, a jej realizacja ma trwać do końca 2025 roku.

Warto podkreślić, że ulica Piłsudskiego jest jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych w mieście, częściowo stanowi DK94. Przebudowa tej drogi oraz budowa zbiornika retencyjnego mają na celu eliminację problemu zalania ulicy podczas intensywnych opadów deszczu, co było dotychczasowym problemem – jak podkreśla Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia.

Firma ZRD Orfin z Radzionkowa była odpowiedzialna za ostatnią renowację ulicy Piłsudskiego. Prace obejmowały remont jezdni, zjazdów i chodników, a dodatkowo utworzono również ścieżki dla pieszych i rowerzystów. W trakcie remontu wymienione zostały również wszystkie studnie rewizyjne, ściekowe i teletechniczne. Całość inwestycji została sfinansowana ze środków miejskiego budżetu.

W listopadzie 2022 roku podpisano umowy na kolejną przebudowę drogi i chodników przy ulicach Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz placu Sobieskiego. Partnerami w tym projekcie są Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne oraz konsorcjum firm MT-ECO Sp. z o.o. z Imielina i JUSTMAR Turczyński Marcin z Chełma Śląskiego. Inwestycja będzie współfinansowana przez Rządowy Fundusz Polski Ład, który przekazał na ten cel 30 milionów złotych.

Jak wynika z zawartej umowy, cała inwestycja powinna zostać ukończona do końca roku 2025. W chwili obecnej trwają prace nad dokumentacją techniczną, która pozwoli na złożenie wniosków o niezbędne pozwolenia na budowę. Następnie przystąpi się do realizacji prac, które obejmują przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę podziemnego zbiornika retencyjnego oraz przebudowę układu drogowego i skrzyżowań. Dodatkowo przewiduje się gruntowną modernizację ulicy Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej oraz wymianę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja, nosząca nazwę „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu”, będzie realizowana ze środków budżetu miasta oraz z dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. Łączny koszt inwestycji wynosi 44 miliony 948 tysięcy 505 złotych, z czego na Miejski Zarząd Dróg i Mostów przypada 41 milionów 148 tysięcy 659 złotych, a na Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne – 3 miliony 799 tysięcy 845 złotych.