Inauguracja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bytomiu

W mieście Bytom odbyło się uroczyste zaprzysiężenie członków Młodzieżowej Rady Miejskiej. Reprezentanci młodzieży szkolnej z różnych placówek edukacyjnych w Bytomiu wkroczyli w skład tego ważnego organu. Spotkanie miało miejsce w urzędzie miasta, mieszczącym się na ulicy Parkowej 2, w poniedziałek 20 listopada 2023 roku. W tym dniu młodzi rajcy złożyli swoje ślubowania oraz dokonali wyboru przewodniczącego rady. Chociaż uchwały, które podejmują młodzi radni, pełnią funkcję głównie opiniodawczą, to uczestnictwo w obradach to dla nich cenna okazja do zdobywania doświadczenia politycznego.

Informacje o istnieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej znaleźć można na oficjalnej stronie Bytomia. Decyzję o jej utworzeniu podjęto w 2019 roku przy współpracy z Radą Miejską w Bytomiu. Celem tej inicjatywy było umożliwienie zaangażowania młodych obywateli – zarówno chłopców, jak i dziewcząt – w kwestie dotyczące ich miasta.

W poniedziałek, 20 listopada 2023 roku, miało miejsce zaprzysiężenie rajców drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Obrady otworzył Michał Staniszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu.