Festiwal literacki „Miedzianka po Drodze" odbędzie się na Placu Akademickim w Bytomiu

Zapraszamy miłośników literatury na festiwal „Miedzianka po Drodze”, który odbędzie się 29 sierpnia na Placu Akademickim w Bytomiu. Wydarzenie to jest efektem współpracy Fundacji Instytut Reportażu oraz Bytomskiego Centrum Kultury. Wiodącymi partnerami festiwalu są Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia oraz Fundacja Deloitte.

Organizatorzy festiwalu, Miedzianka po Drodze, podkreślają temat przewodni imprezy, którym jest „OIKOS CZYLI DOM”. W ostatnich latach byliśmy zmuszeni do głębokiego refleksji na temat znaczenia domu, zarówno rozumianego jako najbliższa i osobista przestrzeń, jak i tego z wymiarem globalnym. Pandemia pokazała nam zarówno mocne, jak i słabe strony naszych domów oraz uświadomiła wielkość naszych potrzeb i oczekiwań co do miejsca, które nazywamy domem. Następnie doszła konieczność dzielenia się tymi przestrzeniami w wyniku wybuchu konfliktów zbrojnych.

Pojawiły się pytania dotyczące naszego kontynentalnego domu – Europy: czy naprawdę pragnie ona być twierdzą? Jeżeli tak, czy nie ryzykuje tym samym naruszeniem fundamentów, na których jest zbudowana? Wszystkie te kwestie nabierają nagłego charakteru w kontekście problemów związanych z degradacją naszego globalnego domu – Ziemi. Termin „Oikos” po grecku oznacza „dom” i od niego wywodzi się przedrostek „eko”. Dom łączy więc w sobie ekonomię – sztukę jego zarządzania, z ekologią – nauką o nim. Podczas tegorocznej edycji festiwalu „Miedzianka po Drodze” postaramy się zgłębić powody, dla których zapomnieliśmy o bliskim pokrewieństwie tych dwóch terminów?