Dzielnicowi z Bytomia edukują młodzież w szkołach o zagadnieniach odpowiedzialności karnej i cyberprzestępczości

Policjanci z Bytomia podjęli działania mające na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi o konsekwencjach prawnych swoich działań, w ramach akcji o nazwie „Dzielnicowy bliżej nas”. Tym razem, zorganizowano spotkania z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej numer 46. W programie przewidziano dyskusje na temat odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przestępstwa, a także o zagrożeniach płynących z cyberprzestępczości.

Podczas realizacji założeń tej akcji, aspirant Bartłomiej Lisowski i starszy sierżant Adam Kłaczka z Komisariatu Policji III odwiedzili szkoły w Bytomiu – II Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Żeromskiego oraz Szkołę Podstawową numer 46 przy ulicy Prusa. Celem spotkań była rozmowa z uczniami na temat konsekwencji prawnych czynów zabronionych popełnianych przez nieletnich oraz omówienie problemu demoralizacji młodzieży.

Podczas tych spotkań poruszono również bardzo istotny temat związany z cyberprzestępczością. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać ich w sieci. Funkcjonariusze wyjaśnili, na czym polega działalność internetowych oszustów, jakie metody stosują oraz jak można uniknąć stania się ich ofiarą. Wskazano także, gdzie szukać pomocy i do kogo zwrócić się w przypadku doświadczenia takiego przestępstwa.

Spotkanie przyciągnęło dużo uwagi młodych ludzi, którzy z zainteresowaniem słuchali funkcjonariuszy i zadawali pytania. Można więc uznać to za kolejny udany krok w kierunku zacieśniania relacji między policją a społecznością lokalną.