Betlejemskie Światło Pokoju zagościło w Komendzie Policji w Bytomiu

Tradycyjny symbol pokoju, Betlejemskie Światło Pokoju, znów dotarło do bytomskiej jednostki policji. Jak to ma miejsce każdego roku, oddelegowani do tego zadania harcerze z Hufca Bytom przekazali to symboliczne światło funkcjonariuszom. Realizując tę misję, młodzi harcerze przemierzają kraj z lampionami, roznosząc radosne wieści i wspierając szerzenie uniwersalnych wartości takich jak braterstwo, pokój i nadzieja.

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją odpowiedzialną za wprowadzenie tradycji Betlejemskiego Światła Pokoju do Polski i prowadzi ją od 1991 roku. Źródłem tego pokoju jest wieczny ogień, który płonie w Grocie Narodzenia w Betlejem. Celem pielgrzymki harcerzy jest odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju od słowackich skautów, co ma miejsce na granicy słowacko-polskiej w Łysej Polanie. W tym roku ceremonia ta miała miejsce 10 grudnia.

Polscy harcerze są odpowiedzialni za przekazanie tego świętego światła skautom w Niemczech, Szwecji, Litwie, Białorusi i Ukrainie, a także za dystrybucję go po całym kraju, niosąc ze sobą orędzie pokoju, braterstwa i nadziei. W tym roku harcerze z Hufca Bytom podzielili się tym darem z policjantami w Bytomiu, dostarczając Betlejemskie Światło Pokoju do lokalnej komendy policji.