Radni Opola wydzielają dodatkowe fundusze na rozbudowę infrastruktury drogowej w obrębie terenów inwestycyjnych

Rada Miasta Opola, podczas ostatniej sesji, podjęła decyzję o zwiększeniu finansowania projektu „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoskach”. Ustalono, że na ten cel przekierowanych zostanie dodatkowe 29 milionów złotych.

Projekt obejmujący budowę, rozbudowę i przebudowę sieci dróg na obszarach inwestycyjnych w Opolu – Wrzoskach składa się z trzech różnych elementów. Dla tego zadania miasto uzyskało dofinansowanie z programu Polski Ład w kwocie 50 milionów złotych. Jednak, jak wynika z przetargu ogłoszonego przez Miejski Zarząd Dróg, koszt jednego z elementów znacząco przewyższał początkowe założenia zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Mariusz Chałupnik, rzecznik MZD, wyjaśnia, że chodzi tu o rekonstrukcję węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej z ulicą Partyzancką. W planach jest budowa biszkoptowego ronda, nad którym ma przebiegać estakada z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Dodatkowe środki z budżetu miasta umożliwią zakończenie procesu przetargowego i wyłonienie wykonawców prac. Oczekuje się, że wyniki przetargu zostaną ogłoszone pod koniec lutego.

Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, zapowiedział, że dodatkowo zaangażowane środki miasto zamierza pokryć z tak zwanej rezerwy drogowej z budżetu państwa oraz z funduszy pochodzących z KPO.

W ramach omawianego projektu, oprócz renowacji węzła komunikacyjnego, przewidziane są również inne prace. Dotyczą one przebudowy drogi wojewódzkiej 414 na ulicy Wrocławskiej w Opolu Wrzoskach oraz rozbudowy DK nr 46 w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu. Planowana jest także budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – WSSE w Opolu.

Wszystkie elementy projektu mają być realizowane według formuły „zaprojektuj – wybuduj”, co gwarantuje spójność i efektywne wykorzystanie środków.