Prace modernizacyjne na wiadukcie w Bytomiu spowodują zamknięcie przejazdu

Bytomski wiadukt kolejowy nad ulicą Dąbrowa Miejska jest obecnie przedmiotem intensywnej przebudowy. W związku z planowanymi robotami konstrukcyjnymi, przejazd pod konstrukcją zostanie nieodwracalnie zamknięty po zakończeniu nadchodzącego weekendu. Z myślą o minimalizacji niedogodności dla miejscowych kierowców, planowane są dwa objazdy.

Prace rekonstrukcyjne wiaduktu w Bytomiu są elementem szerszego projektu modernizacji linii kolejowej nr 131, popularnie nazywanej Magistralą Węglową. Projekt obejmuje odcinek od Chorzowa Batory, przez Bytom, aż do Nakła Śląskiego. Przed przystąpieniem do prac budowlanych w dniach od 21 do 25 sierpnia, przejazd pod konstrukcją wiaduktu będzie tymczasowo zamknięty.

Wprowadzane zmiany wymagają od kierowców dostosowania się do nowych warunków ruchu. Warto zauważyć, że na ulicach Podleśnej i Dąbrowie Miejskiej znaki zakazu wjazdu pojazdów o nacisku osi przekraczającym 8 ton zostaną anulowane. Jest to konieczne w celu zapewnienia dostępu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej na ulicy Hakuby.

Dla ułatwienia poruszania się po terenie miasta, zostały wprowadzone dwie trasy objazdowe. Pierwsza z nich prowadzi do Stolarzowic i biegnie przez ulice: Celną – al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – Frenzla aż do Placu Szpitalnego. Drugi objazd prowadzi natomiast do centrum miasta i przebiega ulicami Suchogórską – Rokitnicką – Stolarzowicką aż do Placu Szpitalnego.