Zespoły zabudowy placów Sobieskiego i Hiolskiego w Bytomiu wpisane do rejestru zabytków przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o uwzględnieniu w rejestrze zabytków kompleksu budynków znajdujących się na placach Sobieskiego i Hiolskiego w Bytomiu. Wpisy obejmują nie tylko te place, ale również tereny dawnych koszar i starostwa powiatowego, które są do nich przyległe.

Plac Sobieskiego i plac Hiolskiego, który jest zlokalizowany za biblioteką, w przeszłości były jedną całością. W XIX wieku powstał tu miejski rynek dla zwierząt gospodarskich – błonia miejskie. Końcem tego stulecia północna strona tych terenów została przekształcona w koszary (obecnie siedziba Urzędu Miejskiego), które zbudowano w latach 1890 – 1892. W wyniku tego na placach oprócz targów miały miejsce musztry i parady wojskowe. W latach 20. XX wieku podjęto decyzję o przebudowie ogromnego obszaru. Dla tego celu ogłoszono konkurs na projekt architektoniczny, co zaowocowało budową gmachów Państwowej Szkoły Budowlanej (obecnie technikum samochodowe), Muzeum Górnośląskiego i Uniwersytetu Ludowego. Z powodu kryzysu gospodarczego Uniwersytet Ludowy zbudowano tylko częściowo, a jedno skrzydło stanowi dzisiaj część administracyjną muzeum. Niestety, w czasach PRL bibliotekę zdecydowano się postawić na środku tych placów, co zakłóciło panoramę dawnych koszar.

29 maja Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach podpisuje decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków kompleksu budynków na placach Sobieskiego i Hiolskiego. Wpis obejmuje nie tylko te obszary, ale również sąsiadujące z nimi budynki, jak na przykład kompleks dawnych koszar, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Dom Polski UL, dawne starostwo powiatowe z budynkiem powozowni i ogrodzeniem oraz kamienicę na rogu ul. Korfantego i Sokoła. Dodatkowo konserwator potwierdził indywidualne wpisy do rejestru wspomnianej kamienicy, technikum i budynku urzędu.

W uzasadnieniu decyzji czytamy: „Historyczne zespoły budowlane to powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi. W przypadku tej kategorii zabytków, wartość stanowi nie tylko forma architektoniczna budynków, ale także relacje przestrzenne między zabudową, jej historyczne rozplanowanie i kompozycja.”

Plac Sobieskiego i jego okolice są obecnie bytomską strefą kultury. Tutaj znajdują się najważniejsze instytucje: Muzeum Górnośląskie, Miejska Biblioteka Publiczna, Bytomskie Centrum Kultury, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, czy siedziba hufca ZHP. Obok Rynku to najważniejsze miejsce w naszym mieście. Tym miejscem czeka wielka przebudowa, bowiem pod jego powierzchnią ma powstać zbiornik retencyjny, który ma odbierać nadmiar deszczówki spływającej na ulicę Piłsudskiego. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.