Zapraszamy do I Bytomskiego Szkolnego Panelu Klimatycznego w Szkole Podstawowej nr 26

Podczas pierwszego Bytomskiego Szkolnego Panelu Klimatycznego, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 26 omówiona została tematyka związana ze zmianami klimatycznymi i ich wpływem na ekosystem, jak również możliwości adaptacji do tychże zmian. Ten wyjątkowy event jest dziełem współpracy wielu instytucji, w tym Instytutu Oceanologii PAN, Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Panel skierowany był do szerokiego grona odbiorców – uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych a także nauczycieli. Uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi systemu klimatycznego i jego przyszłości, wpływu zmian klimatycznych na ekosystem Morza Bałtyckiego, a także sposobami adaptacji do zmian klimatu na przykładzie Bytomia.

Wśród prelegentów znaleźli się profesorowie, doktorzy oraz naukowcy takie jak: prof. Tymon Zieliński, dr Tomasz Kijewski, dr Artur Widawski, Monika Selin, Justyna Kąpa, Aleksandra Koroza, Mikołaj Koss oraz Cezary Olchawa. Tematyka poruszana przez nich obejmowała zarówno kwestie związane ze smogiem i edukacją klimatyczną, jak i warsztaty z tworzenia mapy synoptycznej.

Na drugi dzień panelu odbyły się warsztaty klimatyczne i ekologiczne dla uczniów bytomskich i zabrzańskich szkół podstawowych. Prowadzeni byli przez pracowników Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry UG oraz Instytutu Oceanologii PAN, a także przez ekodoradcę Cezarego Olchawę z Wydziału Inżynierii Środowiska.