Zapowiedź zniszczenia archiwalnej dokumentacji medycznej przez Urząd Miejski w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu wydał oficjalne ogłoszenie dotyczące planowanego unicestwienia niewielkiej części dokumentacji medycznej, która nie może być już odtworzona. Wskazane akta pochodzą z bytomskich przychodni i zostały przeniesione do Archiwum Urzędu po rozwiązaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu. Wszystko to stało się w roku 2009.

Informacje zawarte w tych dokumentach odnoszą się do roku 2003 oraz 1993, kiedy to dokonano ostatniego wpisu do kartoteki. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, po upływie określonego czasu, ww. dokumenty zostaną bezpowrotnie zniszczone.

Osoby, które byłyby zainteresowane uzyskaniem oryginału swojej dokumentacji medycznej przed jej zniszczeniem, mają możliwość zgłoszenia takiego wniosku. Proces ten jest możliwy do przeprowadzenia do dnia 30 kwietnia 2024 roku, pod warunkiem uprzedniego złożenia odpowiedniego wniosku.