Kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się na terenie województwa śląskiego

Proces kwalifikacji wojskowej, który ma miejsce na terenie województwa śląskiego, zacznie się od 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. Prawne podstawy tego procesu zostały określone w ustawie o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 roku (art. 59 ust. 1 – ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4), oraz w rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca i 10 listopada 2023 roku dotyczących kwalifikacji wojskowej oraz jej przeprowadzenia w 2024 roku. W Bytomiu, na terenie województwa śląskiego, kwalifikacja wojskowa odbędzie się od 25 marca do 30 kwietnia 2024 roku.

Celem tego procesu jest ocena fizycznej i psychicznej zdolności mężczyzn i kobiet do pełnienia czynnej służby wojskowej. Zarówno osoby podlegające temu obowiązkowi, jak i te zgłaszające się ochotniczo po ukończeniu 18 roku życia, podlegają tej ocenie. Osoby które zostaną uznane za zdolne do służby wojskowej, po orzeczeniu powiatowej komisji lekarskiej, zostaną automatycznie przeniesione do rezerwy. W trakcie kwalifikacji wojskowej nastąpi również założenie ewidencji wojskowej i wydanie odpowiednich dokumentów, takich jak zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Ocenę zdolności do służby wykonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, zgodnie z ich uprawnieniami. Z kolei obowiązek założenia ewidencji i wydania wojskowych dokumentów osobistych spoczywa na szefie wojskowego centrum rekrutacji lub jego przedstawicielu. Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej wiąże się z koniecznością porozumienia się z wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji.

W Bytomiu kwalifikacje wojskowe będą przeprowadzane od 25 marca do 30 kwietnia 2024 roku. Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Bytomia będzie pracować przy ulicy Smolenia 35, na pierwszym piętrze, w pokoju numer 122. Będzie otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.30-17.30. Osoby wezwane na kwalifikacje wojskowe muszą stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie.