Zakończyła się policyjna akcja „NURD”

W ostatnim czasie policjanci na terenie całego województwa prowadzili akcję „NURD”. W ramach akcji prowadzone były czynności kontrolno-prewencyjne, które były ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze w czasie trwania akcji namierzyli 101 wykroczeń. Ponadto nałożyli 51 mandatów karnych, a 2 wnioski o ukaranie skierowano do sądu.

Akcja „NURD” na terenie całego województwa

Działania policjantów w ramach akcji „NURD” prowadzone były na terenie całego województwa. W Bytomiu działania prowadzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Akcja oczywiście miała za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. Podczas całego dnia trwania policyjnej akcji, funkcjonariusze cały czas kontrolowali przejścia dla pieszych, a także monitorowali w jaki sposób zachowują się kierowcy w stosunku do pieszych.

Celem przeprowadzonej akcji „NURD” przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z Bytomia było poprawienie i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Niestety, ale w ostatnim czasie piesi byli uczestnikami wielu zdarzeń drogowych. Teraz dzięki takim akcjom bezpieczeństwo pieszych powinno się zwiększyć. Policjanci w ramach przeprowadzonej akcji „NURD” odnotowali 101 wykroczeń podczas jednego dnia. Ponadto nałożonych zostało 51 mandatów karnych, a 2 wnioski skierowano do sądu.