Zabytkowy punkt sterowania ruchem kolejowym w Bytomiu poddawany renowacji

Renowacja zabytkowej nastawni bramowej w Bytomiu będzie kosztowała niemal 1,4 miliona złotych. Umowę na przeprowadzenie prac remontowych podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe SA i wyłoniona w procesie przetargowym firma PORR SA. W ramach modernizacji, obiekt zostanie oczyszczony, odmalowany, a elewacja i dach zostaną odnowione. Prace obejmują także wymianę drzwi i okien oraz modernizację wnętrza budynku. Dodatkowo, nastawnia będzie oświetlona nowoczesnym systemem świetlnym, który sprawi, że mury zabytku będą widoczne również po zmroku.

Za realizację wszystkich prac odpowiada PORR SA – ta sama firma, która obecnie przebudowuje linię kolejową nr 131 pomiędzy Chorzowem Batorym, Bytomiem a Nakło Śląskie. Na tej trasie mieści się również dworzec PKP z hala peronową datującą się na rok 1929, który także jest modernizowany.

Nastawnia bramowa „Bt” to budowla z 1935 roku, powstała gdy Bytom znajdował się jeszcze w granicach III Rzeszy. Została zaprojektowana w charakterystycznym stylu streamline, który był popularny w latach 30. XX wieku. Budynek składa się z dwóch części – niższej, jednokondygnacyjnej, gdzie obecnie znajdują się pomieszczenia warsztatowo-techniczne i wyższej, umieszczonej nad torami kolejowymi, wspartej na stalowym filarze. Ta druga część mieści tzw. nastawnicownię, gdzie ulokowane są pulpity sterujące ruchem kolejowym.

Nastawnia bramowa „Bt”, wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków nie pełni już roli posterunku technicznego. Od września 2022 roku sterowanie ruchem kolejowym przejęła nastawnia BT4. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowej nr 131, sterowanie ruchem pociągów ma być przekazane Lokalnemu Centrum Sterowania „Bytom”, które powstaje w rejonie ulicy Składowej.

Prace remontowe zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co jest konieczne ze względu na fakt, że obiekt jest ujęty w rejestrze zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Przewiduje się, że zakończenie remontu nastawni nastąpi w 2024 roku.