Wydział Kultury i Sportu przyznaje mały grant na realizację projektu "Parafiada"

Zgodnie z ogłoszeniem numer PM.0530.1.172.2024, opublikowanym przez Wydział Kultury i Sportu, wyrażono zainteresowanie ofertą złożoną przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa dotyczącą realizacji przedsięwzięcia pod tytułem „Parafiada”.

Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta w oparciu o ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stosując tryb tzw. małego grantu, opisanego w artykule 19a tej ustawy.

W ramach tej decyzji, zdecydowano o przyznaniu środków finansowych na realizację wymienionego zadania. To fundusze w kwocie 3.000,00 złotych, które mają wsparcie to ważne dla społeczności lokalnej inicjatywy.