Wyremontowano place zabaw w Bytomiu w ramach pieniędzy z Budżetu Obywatelskiego

Niemal wszystkie place zabaw na terenie Bytomia zostały wyremontowane, odświeżone i zmodernizowane. Dzięki temu dzieci mogą już korzystać z ładniejszych, a przede wszystkim bezpieczniejszych placów zabaw. Realizacja projektu „Wczoraj trawa – dziś zabawa” dobiegła już końca. Łącznie przeznaczono na ten cel 540 tysięcy złotych, a pieniądze na ten cel pochodziły z Budżetu Obywatelskiego w Bytomiu.

Remont placu zabaw w ramach projektu z Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Bytomia co roku mają do wyboru wiele projektów, na które mogą głosować w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. W ostatnim głosowaniu zwycięzcą został projekt, w ramach którego postanowiono wyremontować place zabaw w mieście. Za projektem „Wczoraj trawa – dziś zabawa” głosowało aż 2345 mieszkańców Bytomia. Warto dodać, że w całej Polsce obywatele dosyć pozytywnie podchodzą do inwestycji związanych z placami zabaw. W ostatnim czasie również nowe place zabaw powstały w Czechowicach.

Place zabaw, które zostały odświeżone i wyremontowane to te mieszczące się przy miejskich przedszkolach nr 4, 18, 29 i 30. Na wszystkich obiektach nie tylko poprawiono bezpieczeństwo i odświeżono istniejące już elementy i akcesoria, lecz zainstalowano także nowe sprzęty. Wszystkie nowe urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty, a dzieci już teraz mogą korzystać z nowym huśtawek, karuzel, zjeżdżalni oraz innych elementów wyposażenia. Warto dodać, że każdy plac zabaw otrzymał wcześniej nowy projekt techniczny, dzięki czemu tereny placu zabaw zagospodarowano w jak najlepszy sposób.