Wieloaspektowy heros w mundurze: bytomski policjant zasłużony dla społeczności i gór

Grzegorz Bielecki, służący od 19 lat w bytomskim garnizonie aspirant sztabowy, nie tylko pełni swoją zawodową rolę z nieskazitelnym oddaniem, ale także wykazuje się zaangażowaniem na polu społecznym oraz pasją do alpinizmu. Wielokrotnie udowadniał, że jest gotów pomagać innym nie tylko w trakcie służby, ale także poza nią. Ponadto zdobył prestiżowy tytuł „Zdobywcy Korony Gór Polski”.

Przez wiele lat pracował jako funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego. Obecnie pełni obowiązki dyżurnego w Komisariacie Policji na Miechowicach. Poza tymi zawodowymi obowiązkami, które są jego codziennością, aspirant sztabowy oddaje się swej pasji – miłości do gór. Lecz oprócz tego, czyni również coś wyjątkowego dla społeczeństwa, oddając regularnie krew. Dotychczas udało mu się podzielić z innymi aż 19 litrami tego nieocenionego daru życia. Za to bezinteresowne poświęcenie został uhonorowany Odznaką Zasłużonego Dawcy Krwi I stopnia.

Nie tylko jednak pomoc innym jest bliska sercu aspiranta sztabowego Bieleckiego. Jego inna, równie ważna pasja to góry. To właśnie dzięki niej zdobył tytuł „Zdobywcy Korony Gór Polski”. Ten zaszczytny laur jest przyznawany tym, którzy zdobędą 28 najwyższych szczytów Polski należących do wszystkich pasm górskich. Ten niezwykły wyczyn udało się osiągnąć Grzegorzowi dzięki wytrwałości, determinacji i głębokiej miłości do gór. Od pięciu lat każdą wolną chwilę spędza na pieszych wędrówkach po górach pod okiem doświadczonej przewodniczki tatrzańskiej, zawsze w towarzystwie swego kolegi – również bytomskiego policjanta. Grzegorz zdobył nie tylko 28 najważniejszych polskich szczytów, ale także ponad sto innych oraz kilka znacznych szczytów Tatr Słowackich, takich jak Gerlach, Łomnica, Krywań, Igła czy Skrajne Solisko.