Decyzja radnych: Milion złotych wsparcia dla Bytomskiego Szpitala Specjalistycznego nr 1

Podczas najnowszej sesji, radni z Bytomia po raz kolejny zdecydowali o udzieleniu finansowego wsparcia dla Szpitala Specjalistycznego nr 1, który jest jednym z kluczowych ośrodków zdrowia w mieście. Bez żadnych sprzeciwów zgodzili się na przeznaczenie funduszy na pokrycie części strat finansowych, które placówka odnotowała w 2022 roku. Wybraną kwotą, która została przekazana na konto szpitala, jest milion złotych.

Jednomyślnie podjęta decyzja wyraża zaangażowanie samorządu Bytomia w troskę o zdrowie jego mieszkańców. Na ostatniej sesji radnych, bez jakiejkolwiek dyskusji zdecydowali oni o przekazaniu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 kwoty wynoszącej milion złotych.

Mariusz Wołosz, prezydent miasta Bytomia, nie kryje swojego zadowolenia z jednomyślności radnych w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia mieszkańców. Podkreślił, że miasto zawsze będzie starało się wspierać „Jedynkę”, aby zapewnić bytomianom nieprzerwany dostęp do usług medycznych najwyższej jakości.

Warto przypomnieć, że wsparcie dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 to nie pierwsza taka inicjatywa ze strony miasta. Podczas poprzedniej sesji, samorząd pokrył zadłużenie placówki za rok 2021, przekazując kwotę 1,4 miliona złotych na pokrycie ostatniej części strat.

Kinga Wieczorek, pełniąca obowiązki dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, dziękuje radnym za ponowne wsparcie. Wyraziła nadzieję, że te środki pozwolą na stopniowe zredukowanie zadłużenia placówki.