Wielkie otwarcie odnowionego Biura Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Przebudowane Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., sytuowane przy pl. Kościuszki 11, zostało oficjalnie otwarte dla publiczności w czwartek 23 maja. Wszystko to po gruntownej modernizacji, która obejmowała nie tylko remont pomieszczeń, ale również dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wprowadzenie zmian w procedurach obsługi klientów.

Niniejszy rok rozpoczęły intensywne prace analityczne dotyczące funkcjonowania BOK w bytomskiej spółce. Szczegółowo przebadano nie tylko zasady obsługi klientów, ale także aspekty związane z dostosowaniem przestrzeni biurowych do aktualnych standardów.

„Chcieliśmy poprawić i utrwalić dobry wizerunek naszego przedsiębiorstwa, dlatego podjęliśmy decyzję o kompleksowym remoncie biura. Nasz zespół przeszedł szereg szkoleń dotyczących nowych procedur obsługi, aby zapewnić jak najwyższą jakość obsługi klienta w atrakcyjnym środowisku pracy”, – powiedział Longin Sielmat, Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Modernizacja biura objęła przede wszystkim bardziej efektywne i ergonomiczne wykorzystanie powierzchni. Wyburzono dwie ściany, położono nową podłogę, a także częściowo zmieniono wyposażenie biura.

W celu optymalizacji obsługi klientów, w BOK wprowadzono teraz trzy stanowiska. Dwa z nich służą do bezpośredniej obsługi klienta, gdzie można składać wnioski, reklamacje, korespondencję oraz zawierać umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Na tych stanowiskach udzielane są również informacje na temat rozliczeń i oferowanych usług.

Klientów zainteresowanych sprawami technicznymi zaprasza się do stanowiska numer trzy, gdzie można załatwić wszelkie formalności z tym związane. Dodatkowo, w biurze pracuje osoba odpowiedzialna za pomoc w korzystaniu z eBOK – elektronicznego biura obsługi klienta. Nowe procedury związane z obiegiem dokumentów zostały wprowadzone aby usprawnić obsługę klientów.

Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta to: od 7:30 do 15:30 we wtorki, środy i piątki oraz od 7:30 do 17:30 w czwartki. Klienci mogą również kontaktować się telefonicznie pod numerem: 32 39 67 100.