Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest decyzją, która pociąga za sobą określone konsekwencje. Pozwala rozpocząć nowy rozdział życia bez długów, ale też pozbawia wszelkiego majątku, w tym domu lub mieszkania. Upadłość konsumencka nie chroni też współmałżonka, współkredytobiorcy czy poręczyciela od dalszej odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania finansowe.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Jak sama nazwa wskazuje upadłość konsumencka dotyczy konsumentów, nie mogą więc z niej skorzystać przedsiębiorcy. W takim wypadku, aby ogłosić upadłość konsumencką przedsiębiorca musi najpierw ogłosić upadłość przedsiębiorstwa, a w następnej kolejności, już jako konsument, może ogłosić upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka – warunki

Aby sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy spełnić określone warunki. Sąd dokładnie przyjrzy się sytuacji konsumenta, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie ma tutaj znaczenia, czy osoba składająca wniosek posiada majątek, ma znaczenie natomiast czy ewentualne poprzednie ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostało przeprowadzone prawidłowo. Podstawową zaś przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność konsumenta, czyli zalegania ze spłatą zobowiązań w okresie większym niż 3 miesiące. Sąd sprawdzi również, czy konsument nie przyczynił się do zwiększenia niewypłacalności z własnej winy bądź zaniedbania, np. z powodu zaciągnięcia kredytów w kwocie uniemożliwiającej ich spłacanie w momencie ich udzielania.

Również niezgodność danych bądź ich brak może skutkować oddaleniem przez sąd wniosku o umorzenie długów, a także uchylenie planu spłaty wierzycieli w w poprzedzających latach w okresie krótszym niż 10 lat, składają się na to m.in. działanie na szkodę wierzycieli, ukrywanie majątku, opóźnienia w składaniu sprawozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli.

Składając wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, z całą pewnością dużą pomocą w poruszaniu się wśród przepisów prawnych wykaże się doświadczona kancelaria prawna.