W Bytomiu odbyło się szkolenie policjantek i kuratorów dotyczące nowych przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Dwa dni temu, w miejscowej siedzibie sądu w Bytomiu, zorganizowano spotkanie pomiędzy reprezentantkami policji a kuratorami. Celem tej konferencji było omówienie najnowszych zmian w prawie, które dotyczą procedur i strategii mających na celu walkę z przemocą domową. Szczególny nacisk położono na omówienie uprawnień policji, wynikających z wprowadzenia nowych regulacji odnoszących się do wydawania zakazów oraz nakazów.

Ta inicjatywa była znakomitą okazją do podzielenia się doświadczeniami i poglądami na te ważne kwestie. Współpraca między policją a kuratorami jest niezbędna w skutecznym przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Na zdjęciu widoczne jest spotkanie pomiędzy policjantkami a kuratorami, które miało miejsce dwa dni temu w Sądzie Rejonowym w Bytomiu. Kuratorzy zarówno społeczni, jak i sądowi brali udział w tym cennym spotkaniu edukacyjnym. Omówiono tam najnowsze podejście do problemu przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych uprawnień policyjnych związanych ze zmianą w przepisach dotyczących wydawania zakazów i nakazów.

Katarzyna Wolf z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz komisarz Anna Lenkiewicz z Komendy w Bytomiu, były odpowiedzialne za prezentowanie poszczególnych tematów. Spotkanie okazało się być nieocenioną okazją do wymiany perspektyw i doświadczeń, które z pewnością skutecznie wpłyną na dalszą, efektywną współpracę.