Uroczysta ceremonia z okazji Dnia Strażnika Miejskiego w Bytomiu

7 września, czwartkowy wieczór w Bytomiu, stał pod znakiem uroczystości związanej z Dniem Strażnika Miejskiego. Stróżom prawa, którzy zdobyli promocję do wyższych stanowisk służbowych, nominacje wręczył Komendant Straży Miejskiej w Bytomiu – Wojciech Nowak. Prezydent miasta, Mariusz Wołosz, nie omieszkał złożyć gratulacji tym, którym przyszło zaszczyt być uhonorowanym.

Chociaż Dzień Strażnika Miejskiego w Polsce obchodzony jest 29 sierpnia, w Bytomiu termin ten został przesunięty na 7 września. Główne wydarzenia miały miejsce na ulicy Wrocławskiej, gdzie mieści się siedziba bytomskiej straży miejskiej. Tam też Komendant Wojciech Nowak wręczył awanse trzem strażnikom: Bartoszowi Śmigielskiemu, który otrzymał tytuł młodszego inspektora oraz Krzysztofowi Danielczykowi i Markowi Piaseckiemu, którzy uzyskali tytuł strażnika. Dodatkowo, wcześniejsze obchody były okazją dla Komendanta do podziękowania pracownikom za ich ciężką pracę, wręczając im finansowe premie.

Straż Miejska w Bytomiu działa od 1991 roku, kiedy to została powołana do życia zarządzeniem Prezydenta Bytomia z dnia 18 marca. Strażnicy z Bytomia każdego dnia dbają o porządek publiczny w mieście, realizując zadania wynikające z praw i regulacji miejscowych. Ich obowiązki obejmują między innymi interwencje związane ze stanem sanitarnym nieruchomości, zaśmiecaniem czy nielegalnym prowadzeniem działalności handlowej. Dodatkowo, kontrolują potencjalne zagrożenia oraz monitorują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży podczas letnich i zimowych ferii.