Udało się pozyskać ponad 15 mln zł na modernizację ul. Dworcowej

Dla mieszkańców Bytomia oraz dla władz miasta pozyskanie 15 mln zł na rewitalizację ulicy Dworcowej z pewnością jest świetną informacją. Pieniądze mają zostać przeznaczone na modernizację ulicy Dworcowej, a także Zaułku oraz terenów wokół rynku bytomskiego. Warto dodać, że prace mają rozpocząć się jeszcze w 2021 roku.

Rewitalizacja ulicy Dworcowej

W Bytomiu ulica Dworcowa jest jedną z najważniejszych w mieście. Nic więc dziwnego, że pozyskanie środków umożliwiających jej remont jest ogromnym sukcesem i powodem do radości. Władze miasta już ogłosiły przetarg na realizację inwestycji. W niedalekim czasie będzie można przejść do otwarcia ofert, a następnie wyłonienia ostatecznego wykonawcy. Prezydent Bytomia w swojej wypowiedzi na temat pozyskanych środków wspomniał również o podziękowaniach dla wszystkich osób, które były zaangażowane z pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

Jak zmieni się ulica Dworcowa?

Z pewnością wszyscy mieszkańcy już nie mogą doczekać się ostatecznego wyglądu ulicy Dworcowej. Nad projektem będzie czuwać Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Do prac, które na pewno zostaną wykonane zalicza się przebudową wodociągowej sieci, a także modernizację kanalizy sanitarnej. Oprócz tego renowacja obejmie także sieci teletechniczne oraz elektryczne. Dołożony zostanie dodatkowy monitoring. W okolicy pojawi się również nowe oświetlenie.

Co więcej zostanie również zmieniona nawierzchnia. Pojawi się kamienna kostka w rodzaju ciętej płomieniowanej. Zapewni to zarówno estetyczny wygląd, jak i równą i antypoślizgową nawierzchnię. Ma ona wyróżniać się w całym Śródmieściu. Ponadto pieniądze zostaną przeznaczone także na wykonanie nowych trawników, roślinności, czy też małą architekturę oraz automatyczne słupki blokujące. Modernizacji poddane zostaną również niektóre z budynków. Prace będą opierać się na renowacji elewacji, klatek schodowych oraz dachów. W okolicy powstanie także więcej zielonych miejsc, co było główną prośbą okolicznych mieszkańców.