Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu otrzymał pieniądze od miasta na pokrycie strat

Za 2020 rok Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu posiadał do uregulowania stratę w wysokości 3,4 milionów złotych. Przez długi czas nie wiadomo było w jaki sposób należności zostaną uregulowane. Teraz już wiadomo, ponieważ radni z Bytomia postanowili przekazać szpitalowi pieniądze i automatycznie strata placówki została pokryta.

Radni z Bytomia z jednogłośną decyzją

Wszyscy radni z Bytomia byli jednogłośni, aby przekazać Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 w Bytomiu potrzebne pieniądze na pokrycie zaległości za 2020 rok. Warto dodać, że strata szpitala za tamten rok była znacznie wyższa, bowiem wynosiła aż ponad 12 milionów złotych. Odejmując od tego koszty amortyzacji w kwocie 2,2 miliony złotych, łącznie do spłacenia pozostała strata w wysokości ponad 10 milionów złotych. Miasto Bytom regularnie spłacało długi szpitala, a teraz radni zagłosowali jednogłośnie nad spłatą ostatniej transzy. Radni głosowali podczas sesji Rady Miejskiej w poniedziałek, dnia 24 października, podejmując jednogłośną decyzję. Jak zaznaczają jednak radni, wiele szpitali w Polsce zmaga się z problemami finansowymi, a bytomska placówka tak naprawdę nie wyróżnia się negatywnie od pozostałych placówek szpitalnych w kraju.

Szpitale w Polsce są zadłużone

W podobnej sytuacji jak Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu tak naprawdę jest znacznie więcej placówek medycznych w kraju. Mowa tutaj nawet o ponad 200 szpitalach, które także zmagają się z problemami finansowymi. Za główne powody, przez które placówki medyczne w Polsce są zadłużone wymienia się m.in. braki kadrowe, czy też niedoszacowane wyceny związane ze świadczeniami medycznymi.