Starannie planowane zmiany infrastrukturalne mają na celu poprawę jakości powietrza w miastach przygranicznych

Zarówno stare piece domowe, jak i emisje spalin z samochodów są głównymi sprawcami zanieczyszczenia powietrza w miastach Prudnik i Głuchołazy. Morawsko-śląski region jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych obszarów przygranicznych w Unii Europejskiej, obciążonych intensywnym ruchem drogowym. Ten region graniczy z Opolszczyzną a przez serce Głuchołaz biegnie droga krajowa nr 40.

Wiceburmistrz Głuchołaz, Roman Sambor, sugeruje, że aż 40 procent klientów miejscowych sklepów to Czesi, co generuje znaczny ruch samochodowy. W szczególności, rosnący tranzyt ciężarówek przewożących drewno jest uciążliwy dla mieszkańców Głuchołaz. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być budowa obwodnicy, która umożliwiłaby płynny przejazd tych pojazdów. Jednak korzystniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez eliminację szkodliwych źródeł ogrzewania i przejście na opcje ekologiczne.

W Głuchołazach, przebudowa odcinka drogi krajowej za ponad 38 milionów złotych nie rozwiąże problemu uciążliwego ruchu. Ta inwestycja obejmuje budowę nowego mostu, ronda i ścieżek pieszo-rowerowych. Z drugiej strony, planowana budowa wschodniej obwodnicy w Prudniku ma na celu zmniejszenie ruchu ciężarówek przekraczających niedaleką granicę z Czechami.

Wiceburmistrz Prudnika, Jarosław Szóstka podkreśla, że rosnący ruch samochodowy wynika stąd, że miejsce to stanowi punkt połączenia dwóch dróg krajowych. Mimo to, nie można twierdzić, że 99% zanieczyszczeń powietrza pochodzi od pojazdów. Istotna część zanieczyszczenia powietrza pochodzi z tzw. „kopciuchów”. Prace nad eliminacją tego problemu są intensywne, ale nie da się go rozwiązać w krótkim czasie.

Planowana wschodnia obwodnica Prudnika jest częścią programu rządowego budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Czeka się na decyzję dotyczącą uwarunkowań środowiskowych tej inwestycji. Początek jej realizacji przewiduje się na lata 2026-2029.

O kontynuacji działań proekologicznych mówi niedawno podpisana polsko-czeska deklaracja o ochronie powietrza.