Spotkanie i szkolenie dla policjantów i kuratorów sądowych w miechowickim komisariacie

Jednym z wydarzeń, które miały miejsce w komisariacie w Miechowicach, było spotkanie kuratorów sądowych z policjantami. Tematem przewodnim była współpraca między tymi dwoma stronami w kwestiach karnych wykonawczych oraz realizacji Programu Profilaktyki „Miechowice”. Kuratorzy mieli okazję wyjaśniać różne aspekty ich interakcji z dzielnicowymi. Głównym celem tego spotkania było nie tylko podzielenie się spostrzeżeniami, ale również rozwijanie doświadczenia, które może przyczynić się do ulepszenia dalszej współpracy.

Uczestnicy tego spotkania, policjanci i kuratorzy sądowi, zdecydowali się uwiecznić to wydarzenie na wspólnym zdjęciu. Lokalizacją dla szkolenia była Komenda Policji I w Bytomiu. Organizacją tego wydarzenia zajęli się Józefina Rojek, specjalista kurator, oraz starszy aspirant Marcin Ciemka, dyrektor Rewiru Dzielnicowych.

Szkolenie rozpoczęło się od przypomnienia podstawowych zasad współpracy pomiędzy Policją a kuratorami sądowymi w kontekście spraw karnych wykonawczych. Następnie, kuratorzy Anna Urban, Robert Czajkowski, Kamil Ilga, Józefina Rojek i Magdalena Tkacz przekazały swoją wiedzę na temat różnych aspektów współpracy z dzielnicowymi. Prelekcje obejmowały takie zagadnienia jak rola kuratora sądowego w egzekwowaniu środków karnych, zasady dozoru elektronicznego, wykonywanie kar ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej czy też współpraca z dzielnicowym w przypadku nadzoru nad skazanymi za przestępstwa z użyciem przemocy.

Takie szkolenia zapewniają nie tylko cenne doświadczenie i możliwość wymiany spostrzeżeń między uczestnikami, ale również służą jako platforma do dalszego rozwoju i ulepszania współpracy między policją a kuratorami sądowymi.