Rozległe prace drogowe mające na celu poprawę warunków transportu w Bytomiu

W Bytomiu, pod administracją Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, zakończono szereg remontów nawierzchni dróg. Prace te obejmowały punkty takie jak ulica Żółkiewskiego w Łagiewnikach, Miodowa w Rozbarku przy Tramwajarzach oraz Cegielniana w centrum miasta. Jednocześnie, nadal trwa intensywne przebudowywanie ulic Piłsudskiego i Armii Krajowej.

Konkretnie, na ulicy Żółkiewskiego przeprowadzono prace wyrównawcze jezdni za pomocą tłuczniu kamiennego, a później zastosowano warstwę asfaltu. Dodatkowo została poprawa odprowadzania wody do rowów przydrożnych z koryt ściekowych, co ma na celu uniknięcie problemów zalewania posesji położonych po południowej stronie tej ulicy. Na Miodowej, podobne prace zostały wykonane, ale dodatkowo ułożono także krawężniki. Bieżące prace remontowe przeprowadzono również na Cegielnianej i Tramwajarzach.

Co więcej, przebudowa fragmentu ulicy Piłsudskiego – od Chrobrego do Piekarskiej – jest planowana do połowy grudnia, zważywszy na dodatkowy zakres prac. Jest to jeden z kluczowych odcinków tej drogi, który za kwotę około 600 tys. zł będzie remontowany za środki z budżetu miasta. Firma ZRD Orfin z Radzionkowa, wybrana w przetargu, jest odpowiedzialna za te prace.

Przebudowa obejmuje jezdnię, dojazdy do posesji i wejścia do budynków oraz chodnik. Dodatkowo, powstanie droga dla pieszych i rowerzystów a także zostaną wymienione studnie – rewizyjne, ściekowe i teletechniczne. Ulica Armii Krajowej w Bytomiu-Łagiewnikach również jest w trakcie remontowania się od skrzyżowania z Astrów do skrzyżowania z Adamka. Remont obejmuje nawierzchnię jezdni i chodników, ułożenie kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych i przystanku autobusowym oraz odtworzenie pasów zieleni przy drodze. Regulacja i wymiana krawężników są też przewidziane. Całkowity koszt tych prac wynosi około 1,1 mln zł, przy czym miasto uzyskało dofinansowanie od Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 549 tys. zł. Prace realizuje firma ZRD Orfin Sp. komandytowa z Radzionkowa.

Armii Krajowej jest jednym z głównych szlaków w Łagiewnikach, łączącym ulicę Tulipanów z Krzyżową. Jej remont jest niezbędny ze względu na liczne spękania, dziury i nierówności na jezdni oraz zapadnięte włazy studzienek. Wszystkie prace mają zostać ukończone do połowy grudnia 2023 roku. Dodatkowo, jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się remont jezdni ulicy Armii Krajowej na odcinku od Lelewela do Krzyżowej. Wykończenie tych robót jest planowane do 24 listopada. Wzywamy kierowców do zachowania ostrożności i przestrzegania zmian w organizacji ruchu.