Rekonstrukcja ulicy Węglowej w Bytomiu z wsparciem inwestora

Kolejna część renowacji ulicy Węglowej w Bytomiu została zakończona, a w pobliżu tej ulicy ma niedługo powstać ogromne centrum logistyczne. Inwestor z okolicy dołożył swoje środki do budowy systemu kanalizacji deszczowej.

Rok temu oddano do użytku półkilometrowy odcinek ulicy Węglowej, na którym zainstalowano nową nawierzchnię drogową, przejście dla pieszych i rowerzystów, pobocze, infrastrukturę teletechniczną, oświetlenie, kanał technologiczny, sygnalizację świetlną oraz parking przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Winograd”. Całość tej operacji kosztowała 2,4 mln zł, z czego 1,85 mln zł uzyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W tym roku na ulicy Węglowej przeprowadzono dodatkowe prace. Zbudowano tam system kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku ponad 115 metrów, stworzono zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 34 m3 oraz umieszczono miejsce odpływu wód opadowych. Całkowity koszt prac wyniósł 424 tys. zł. Firma GTB Metropolis, która jest odpowiedzialna za przygotowanie terenów pod planowaną dużą inwestycję firmy Panattoni, wzięła udział w finansowaniu projektu na mocy umowy zawartej z Gminą Bytom W.

Tereny inwestycyjne przy ulicy Węglowej mają doskonałe położenie w pobliżu DK 11, autostrady A1, Północnej Obwodnicy Bytomia i ważnego węzła kolejowego. Nie tylko przeprowadziliśmy renowację drogi, ale także wybudowaliśmy system kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, aby poprawić dostęp do tych terenów oraz zwiększyć ich atrakcyjność – powiedział Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. W ramach zawartej umowy inwestor zobowiązał się do dalszej rozbudowy odcinka ulicy Węglowej w najbliższych latach, co jeszcze bardziej poprawi standard tej drogi.

Na obszarze około 26 hektarów przy ulicy Węglowej planowane jest budowanie Panattoni Park Bytom – wielkiego centrum logistycznego składającego się z trzech hal o łącznej powierzchni aż 130 tys. m2. W lipcu inwestor poinformował o uzyskaniu finansowania od banku PEKAO S.A. w wysokości 80 mln euro na realizację tego projektu. Obiekty, które zostaną tam zbudowane, mają spełniać najwyższe standardy budownictwa zrównoważonego i uzyskać certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie Excellent. Deweloper planuje wykorzystanie technologii ograniczających emisję CO2 oraz zużycie energii i wody, a także zapewniających lepszą izolację ścian i dachów.

Bytom to miejsce atrakcyjne dla biznesu, ponieważ posiada wiele zalet regionu, takich jak dobre połączenia komunikacyjne, dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i bogactwo zasobów infrastruktury. Chciałbym też podkreślić otwartość i probiznesowe podejście miejscowych władz. Jednocześnie miasto nie dysponuje jeszcze dużą ilością nowoczesnych powierzchni przemysłowych, co oznacza ogromny potencjał do rozwoju – powiedziała Aurelia Rachtan, Senior Development Manager w Panattoni.