Projekt "Relacja ma MOC" – spotkania dla rodzin w naszym mieście

W ramach inicjatywy „Relacja ma MOC”, prowadzonej w naszej społeczności lokalnej, organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, takie jak festyny i spotkania. Celem tych działań jest promowanie wartości rodzinnych i zachęcanie do spędzania wolnego czasu razem. Specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzą te wydarzenia, zapewniając wsparcie i edukację na temat ważności relacji w rodzinie. Następne ze spotkań odbędzie się w poniedziałek, 21 sierpnia, od 16:00 do 19:00 w sali szkoleniowej MOPR przy ul. Piłsudskiego 67 (I piętro) i będzie miało formę klubu gier planszowych.

Projekt „Relacja ma MOC” to inicjatywa prowadzona od początku tego roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który współpracuje z różnymi jednostkami działającymi na rzecz społeczności lokalnej, takimi jak szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe, poradnie zdrowia czy policja. Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy domowej poprzez wczesną interwencję. Został on zainicjowany jako część pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej”. Fundamentalną ideą programu jest przeświadczenie, że interwencja na etapie zaburzeń w relacjach między partnerami ma szansę zapobiec eskalacji przemocy.

Przed okresem letnim odbyły się festyny rodzinne w trzech bytomskich szkołach – SP 32, SP 37 i SP 23. Były one współorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dla organizatorów pikników rodzinnego charakteru jest to doskonała okazja do umocnienia więzi rodzinnych i propagowania pozytywnych wzorców spędzania czasu razem. W trakcie imprez dorosłych uczestników zapraszano do udziału w prelekcjach na temat budowania bliskich relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji oraz efektywnej komunikacji skupionej na emocjach i potrzebach.