Bytom-Miechowice: Wprowadzona strefa Tempo 30 na sześciu ulicach dla poprawy bezpieczeństwa

W najbliższym czasie, jeszcze w sierpniu, na terenie bytomskiej dzielnicy Miechowice planowane jest utworzenie strefy z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Ograniczenia te mają dotyczyć sześciu lokalnych dróg: Reptowskiej, Nowej, Michaloka, Samotnej, Barlickiego oraz Bławatkowej.

Głównym celem wprowadzenia tych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców – szczególnie w obszarach dużej koncentracji budynków mieszkalnych. Jak mówi Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia, decyzja ta stanowi również odpowiedź na prośby mieszkańców wyrażone podczas spotkań z prezydentem miasta i radnymi. Szczególnie duże znaczenie ma tutaj poprawa warunków bezpieczeństwa w rejonie szkół i przedszkoli oraz zwiększenie liczby dostępnych miejsc parkingowych.

Miasto informuje, że na wymienionych wcześniej drogach zostaną w najbliższych trzech tygodniach wprowadzone szereg zmian dotyczących organizacji ruchu. Przewiduje się montaż permanentnych elementów na jezdniach, które mają zastąpić istniejące progi zwalniające – nowe elementy zostaną umieszczone w innych lokalizacjach.

Kolejne zmiany obejmować będą wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na części ulic Nowej i Samotnej. Ulica Nowa będzie miała jednokierunkowy ruch od skrzyżowania z ulicą Reptowską aż do wysokości budynku przy numerach 72-82 tej samej ulicy. Identyczne rozwiązanie zostanie zastosowane na odcinku ulicy Samotnej od jej skrzyżowania z ulicą Reptowską do momentu skrzyżowania z ulicą Nową.

Planuje się również zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz utworzenie miejsc postojowych Kiss&Ride (obejmujących sześć stanowisk w pobliżu Szkoły Podstawowej przy ul. Reptowskiej oraz nowo wybudowanego przedszkola przy ul. Nowej). Władze miasta apelują do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności i uwzględnienie nowych regulacji ruchu drogowego.