Pomoc finansowa dla osieroconych dzieci górnika, który zginął podczas tragicznego wypadku w bytomskiej kopalni

26 marca 2024 roku nieszczęście dotknęło Kopalnię Węgla Kamiennego „Bobrek” w Bytomiu. Na głębokości 840 metrów miało miejsce silne wstrząsy o sile 2×10 do 6 J, które zaskoczyło sześciu tam pracujących górników. Po tym tragicznym zdarzeniu czterech z nich, zupełnie samodzielnie, zdołało wydostać się na powierzchnię, natomiast piąty potrzebował pomocy do wydobycia. Ostatni z górników został odnaleziony już po kilkugodzinnej akcji ratunkowej, jednak niestety nie udało się go uratować. W wyniku tej tragicznej wpadki, mężczyzna pozostawił po sobie dwoje dzieci.

W obliczu tego smutnego wydarzenia, przedstawicielka Stowarzyszenia Wdów i Sierot Górniczych zwróciła się z prośbą o wsparcie do marszałka województwa śląskiego. Organizacja, której misją jest pomoc rodzinom dotkniętym tragedią utraty bliskich w kopalnianych wypadkach, postanowiła interweniować na rzecz dzieci zmarłego górnika.

Podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbyła się 20 maja 2024 roku w Katowicach, radni zdecydowali o przyznaniu jednorazowego wsparcia finansowego dla sierot. Każde z dzieci otrzyma po 10 tysiąc złotych. W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, że śmierć rodzica powoduje długotrwałe skutki psychologiczne, społeczne i materialne dla dzieci, a taka forma pomocy może przynajmniej częściowo zmniejszyć ich problemy i trudności.

Przyznane wsparcie trafi do rodziny zmarłego górnika za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.