Odnowa Parku Amendy: Inicjatywy społeczne i firm przywracają mu dawny blask

W Parku Amendy, jednym z najbardziej malowniczych zakątków naszego miasta, oczyszczone zostały nagromadzone tam przez lata odpady. To dzieło lokalnych społeczników, którzy po raz kolejny zademonstrowali swoje zaangażowanie w utrzymanie czystości parku.

Mimo że park ten jest odpowiednio utrzymany i stanowi estetyczny punkt odniesienia dla tysięcy kierowców przemierzających codziennie ulicę Świętochłowicką, to jego mniej eksponowane części cierpią na problem nielegalnych wysypisk śmieci. Głębiej położone obszary stały się miejscem, gdzie ludzie wyrzucają gruz po remontach, stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, stare ubrania czy zużyte opony samochodowe. Miejsce to stało się niestety prawdziwym składowiskiem różnego rodzaju odpadów.

Dla firmy Storm Gray Unit oraz Waste World, współpracujących z Urzędem Miejskim i FCC Environment Polska, sprzątanie Parku Amendy stało się powtarzającym się zadaniem. W dniach 17-18 maja, mieszkańcy Łagiewnik, uczniowie Zespołu Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej, a także personel zaangażowanych firm, połączyli siły, aby oczyścić park. Teren został podzielony na kilka sekcji, a zebrane odpady umieszczono w specjalnie przygotowanych kontenerach i tak zwanych big bagach.

Podczas poprzedniej akcji sprzątającej, przeprowadzonej w listopadzie, udało się zebrać około 10 ton śmieci. Tym razem oczekuje się podobnej ilości, chociaż oficjalne ważenie jeszcze nie miało miejsca. Mimo wytrwałej pracy członków społeczności w ciągu kilku dni, problem nadal istnieje – szacuje się, że początkowo mogło tam być nawet 40 ton odpadów, z czego do tej pory usunięto jedynie połowę.

Firmy SGU i Waste World systematycznie troszczą się o porządek na terenie dzielnicy. W marcu zorganizowały kolejną akcję sprzątającą Żabie Doły. Ich działania pokazują, że biznes może brać na siebie odpowiedzialność za lokalną społeczność, nie skupiając się wyłącznie na osiąganiu zysków. Powinno to skłonić mieszkańców do odpowiedzialnego postępowania ze swoimi odpadami, zamiast wrzucać je do pierwszego lepszego miejsca.