Odkrywanie Bytomia poprzez sztukę: wystawa "Krajobraz Miasta"

Wystawa zatytułowana „Krajobraz miasta, architektura Bytomia w obrazach” stanowiła okazję do pogłębienia wiedzy o przeszłości i teraźniejszości Bytomia. Wydarzenie to miało miejsce w Instytucie Sztuki Młodej, położonym przy ulicy Jagiellońskiej.

Dzień otwarcia tej ekspozycji stanowił nie tylko możliwość podziwiania dzieł sztuki, lecz także szansę na dialog i wymianę myśli pomiędzy twórcami a widzami. Artyści mieli wówczas okazję dzielić się swoimi inspiracjami oraz opowiadać o procesie twórczym, który doprowadził do powstania przedstawionych prac.

Kuratorzy wystawy, Janina Partyka-Pojęta oraz Katarzyna Zachtej, podkreślają znaczenie sztuki jako narzędzia odkrywania i wyrażania naszej tożsamości oraz historii naszych miast. Jak mówią: „Wystawa w Instytucie Sztuki Młodej pokazała nam jak doskonale sztuka potrafi oddać historię i charakter Bytomia”.