Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym z powodu ćwiczeń wojskowych STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Ze względu na przygotowania do zaplanowanych ćwiczeń wojskowych, znanych pod nazwami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, od dnia 12 lutego aż do końca maja, na polskich drogach, zarówno tych ekspresowych, krajowych jak i autostradach, mogą pojawić się konwoje wojskowe. Sztab Generalny Wojska Polskiego prosi o powściągliwość w publikowaniu wszelkich informacji czy zdjęć dotyczących przemieszczeń wojska, ich dokładnej lokalizacji, czy też szczegółów takich jak data i godzina przejazdu konkretnych pojazdów.

Pojazdy wojskowe biorące udział w tych ćwiczeniach będą poruszać się w sposób zorganizowany, aby minimalizować potencjalne niedogodności dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Konwoje te będą eskortowane i chronione przez Żandarmerię Wojskową oraz pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, wspierane przez Policję.

W czasie trwania tych ćwiczeń zwracamy uwagę kierowców na zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w obecności kolumny pojazdów wojskowych. Zalecamy niedopuszczenie do sytuacji, w której samochód cywilny mógłby wjechać pomiędzy pojazdy wojskowe poruszające się w konwoju.

Apel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczy także ochrony danych i niepublikowanie informacji czy zdjęć ilustrujących przemieszczenia wojska, ich lokalizację, godziny przejazdu konwojów wojskowych oraz szczegółów dotyczących startów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Pragniemy podkreślić, że każde nierozważne działanie w sieci, takie jak publikowanie zdjęć przedstawiających istotne obiekty wojskowe czy instalacje, może mieć negatywne skutki dla całego systemu bezpieczeństwa i obronności kraju.

Przypominamy, że w połowie 2024 roku NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach tych ćwiczeń Polska będzie pełniła rolę jednego z państw-gospodarzy i na jej terytorium znajdzie się znaczna liczba żołnierzy oraz sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw o nazwie DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.