Inscenizacja historyczna z wykorzystaniem parowozu "Ryś"

Dziś, niezwykły parowóz znany jako „Ryś”, będący własnością Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, odgrywał kluczową rolę w inscenizacji historycznej. Podróżujący tą koleją wąskotorową turystom udało się przenieść w atmosferę okresu międzywojennego.

Wszystkie osoby korzystające z podróży dzisiaj otrzymały karty cyrkulacyjne wzorowane na oryginalnych, pamiątkowe bilety z kartonu oraz gazetki. W wydaniu znajdowały się informacje na temat tego, jak prezentował się transport na terenie Górnego Śląska w latach 20-30 XX wieku – wynika z komunikatu zamieszczonego na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Bytom. Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość bezpośredniej obserwacji inscenizacji kontroli granicznej polsko-niemieckiej z okresu przed II wojną światową.

Po powrocie do miejsca startu, uczestnicy mogli zwiedzić stację Bytom Karb Wąskotorowy pod opieką przewodnika, nastawnię BK czy też Izbę Tradycji. Prawdziwą atrakcją był udostępniony do zwiedzania wagon salonowy pochodzący z 1912 roku.

Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych to organizacja zarządzająca i obsługująca najstarszą w świecie kolej wąskotorową, która działa nieprzerwanie. Stowarzyszenie skupia miłośników kolei i transportu, którzy od 2003 roku aktywnie działają na rzecz ochrony i zachowania tego niezwykłego środka transportu.