Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zleca badania parkingowe w pięciu śląskich miastach.

W listopadzie i grudniu tego roku centra miast Bytom, Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska oraz Tarnowskie Góry będą miejscem przeprowadzenia badań parkingowych. Zlecenie na ich wykonanie zostało wydane przez Górnośląsko-Zagłębiową Metropolię. Celem tych działań jest zebranie danych, które pozwolą na rozwiązanie problemów związanych z parkowaniem w tych miastach. Wyniki pomiarów zostaną następnie skorelowane z wynikami badań społecznych.

Pomiary będą przeprowadzane przez specjalnie do tego przygotowane samochody, które co godzinę będą przejeżdżać przez centra wyżej wymienionych miast. Samochody te będą również pracować w nocy. Przez cały czas trwania badań będą zbierane dane na temat liczby zaparkowanych pojazdów. Następnie na ich podstawie zostaną obliczone wskaźniki parkingowe, takie jak zajętość miejsc parkingowych czy częstość ich rotacji. Dodatkowo, przeprowadzone zostaną analizy mające na celu ustalenie, czy na danym miejscu parkują głównie mieszkańcy czy osoby dojeżdżające do pracy czy na zakupy.

Badania będą prowadzone przez okres od 14 listopada do 7 grudnia. W Gliwicach pomiary odbędą się w dniach 14, 15, 18, 21 i 22 listopada. Tarnowskie Góry zostaną objęte badaniami w dniach 14, 15, 28 i 29 listopada. Z kolei w Chorzowie i Rudzie Śląskiej pomiary będą przeprowadzane 23 listopada i 5 grudnia, natomiast w Bytomiu 6 i 7 grudnia.