Odnowione mieszkania komunalne w Bytomiu cieszą się nowymi mieszkańcami

Na ulicy Piłsudskiego 36 w Bytomiu, cztery odświeżone lokale w zabytkowej kamienicy znalazły swoich nowych mieszkańców. W dniu 7 listopada, klucze do odnowionych mieszkań zostały wręczone przez zastępcę prezydenta Bytomia, Michała Biedę. Kamienica została poddana renowacji w ramach projektu unijnego, który objął Rewitalizację podobszarów 10, 11, 12, 13 Bytom – Śródmieście i Rozbark.

Koszt remontu budynku wyniósł niemal 4,9 miliona złotych. W wyniku prac przeprowadzonych przez firmę Efekt Sp. z o.o., w eklektycznej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 34-36 powstało łącznie 18 mieszkań komunalnych, w tym jedno usytuowane na poddaszu. Firma ta jest również odpowiedzialna za modernizację sześciu dodatkowych budynków na tej samej ulicy.

Renowacja obejmowała m.in. remont dachu i klatki schodowej, wymianę stropów oraz wszystkich instalacji, a także termomodernizację całego budynku. We wnętrzach mieszkań wydzielono łazienki i zainstalowano nową instalację centralnego ogrzewania.

Nowi mieszkańcy odnowionych lokali to rodziny, które były uprawnione do wykwaterowania. Do tego grona zalicza się czteroosobowa rodzina pani Grażyny, trzyosobowa rodzina pani Katarzyny oraz panowie Robert i Cezary, którzy zmuszeni byli opuścić swoje dotychczasowe mieszkania z powodu ich złego stanu technicznego.

– To już kolejne mieszkania odnowione dzięki środkom unijnym, które trafiają do bytomian. Mam nadzieję, że spełnią one oczekiwania nowych mieszkańców i podniosą komfort ich życia – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Podkreślić należy, że ramach projektu przeprowadzono kompleksowy remont 5 kamienic usytuowanych przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38, 40, 42 oraz zagospodarowano tereny przyległe do nich. Obecnie prace remontowe nadal są realizowane w budynkach przy ul. Piłsudskiego 44, 50 oraz Kwietniewskiego 23. W ramach tego samego projektu zostało zagospodarowanych również 14 terenów położonych przy ulicach Katowickiej, Piłsudskiego, Piekarskiej, Siemianowickiej i Żeromskiego.

Całkowity koszt projektu wynosi 40,6 miliona złotych, z czego ponad 35 milionów złotych stanowił wkład unijny, a pozostałe 5,5 miliona złotych to wkład gminy Bytom.