Dofinansowanie dla kilku projektów w Bytomiu na kwotę 1 miliona złotych

21 grudnia 2020 roku odbyła się debata na temat projektu budżetu na rok 2021. Przedstawiono budżetowy projekt uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która miała za zadanie wydać opinię na jej temat. Z racji tego do Bytomia z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii trafić ma ponad milion złotych. Dofinansowanie ma zostać przeznaczone na zagospodarowanie zielenią, ograniczenie niskiej emisji oraz poprawę infrastruktury przystankowej.

Miasto Bytom otrzyma kolejne miliony na realizację projektów w czasie trwania pandemii

Pomimo pandemii koronawirusa miasto Bytom chciało utrzymać dobre tempo rozwoju miasta. Na ten rok miasto chce przeznaczyć na wszystkie inwestycje ponad 141 milionów złotych. Najważniejszym założeniem miasta jest utrzymanie realizacji inwestycji sportowych, rewitalizacyjnych, czy też drogowych. Podczas trwania pandemii zostały pozyskane dla Bytomia również środki z rezerwy kryzysowej na wydatki związane z koronawirusem, co pozwoliło na odciążenie przedsiębiorców bytomskich w pewnym stopniu. 

Realizacja projektów w większości z dofinansowania

Pozyskanie 1,2 miliona złotych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla miasta Bytom ma być realizowane dla kilku projektów. Dofinansowanie w kwocie 553 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na modernizację przystankowej infrastruktury w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, zaś kwota 22 tysięcy z tego programu pozwoli na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 30, które znajduje się przy ulicy Czarneckiego. 

Uzyskane 370 tysięcy od Metropolitalnego Funduszu Solidarności na projekt „Zielona strefa ulicy Katowickiej” zostanie zrealizowane w tym roku, podobnie jak budowa placu zabaw pomiędzy ulicą Francuską, a Dzierżonia – kwota 255 tysięcy. Termomodernizacja przedszkola w Rozbarku również będzie realizowana dzięki kwocie 31 tysięcy pozyskanej od Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Łączny koszt wyżej przytoczonych projektów przekroczy 1,5 mln zł, zatem Bytom z budżetu miasta przeznaczy niecałe 300 tys. Zł.