Bytomska Konferencja Senioralna. Spotkanie poświęcone problematyce osób starszych

Za mieszkańcami w wieku senioralnym staną mur oparty na szeroko zakrojonej dyskusji, podczas planowanej na 28 września o godzinie 10:00 Bytomskiej Konferencji Senioralnej. Wydarzenie to odbędzie się w przestrzeniach sali konferencyjnej Przy Skarpie, znajdującej się przy ulicy Kilara 29.

Podczas tego wydarzenia zostaną przedstawione zasady polityki senioralnej oraz działania podejmowane na rzecz osób starszych. Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dla najstarszych mieszkańców Bytomia będzie głównym tematem wykładu zaplanowanego w programie konferencji. Alina Popławska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, podzieli się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

W trakcie konferencji, o wsparciu dla seniorów będą również mówić Renata Kopczyńska, dyrektorka Środowiskowego Domu Samopomocy Integracja oraz Katarzyna Jaguszewska, szefowa Bytomskiego Centrum Wsparcia. Joanna Jeleniewska, dyrektorka Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawi przegląd aktualnych rozwiązań prawnych i kierunków polityki senioralnej w kontekście deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Dr Grzegorz Gawron, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego i konsultant ds. starzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przedstawi temat aktywizacji i integracji społecznej osób starszych na przykładzie lokalnych inicjatyw w różnych krajach. Konferencja będzie także okazją do dyskusji oraz zwiedzenia wystawy prac uczestników bytomskich ośrodków wsparcia pod tytułem „Świat oczami seniorów”.