Bytom dołącza do Śląskiego Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych

W trakcie Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego, który odbył się w Gliwicach, prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz, zawarł umowę uprawniającą jego miasto do bycia członkiem Śląskiego Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych.

Umowę o utworzeniu tego centrum podpisano również 11 września przez gminę Zabrze, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Uniwersytet Śląski i Instytut Techniki Górniczej Komag. W ramach działalności centrum przewiduje się między innymi dokumentowanie i zbieranie danych na temat przyrodniczych zasobów urbanistycznych obszarów oraz zarządzanie środowiskiem naturalnym i gospodarowanie zasobami przyrody, bazując na najnowszych osiągnięciach nauki przyrodniczej i środowiskowej.

Zawarte porozumienie przewiduje również ocenę aktów prawnych i dokumentów planistycznych, zwłaszcza w kontekście specyficznych obszarów miejskich pod względem przyrodniczym oraz promowanie wiedzy na temat specyfiki procesów przyrodniczych i usług ekosystemowych wśród mieszkańców miast.

Instytut Techniki Górniczej Komag pełni funkcję koordynatora Śląskiego Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych. Celem zawartej umowy jest współpraca partnerów w zakresie procesów transformacji nieruchomości pogórniczych, zmian energetycznych oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Prezydent Mariusz Wołosz podkreślał wyzwania, które stoją przed miastami o górniczym dziedzictwie.

– Przeobrażenie miast takich jak Bytom wymaga określonej wizji, którą będą mogły wspierać różne jednostki, szczególnie te z sektora naukowo-badawczego. Jestem pewny, że nasza współpraca z nowymi partnerami to kolejny krok ku pozytywnej transformacji miasta – podkreślił prezydent Mariusz Wołosz.