Atrakcje turystyczne w pobliżu Bytomia – warto odwiedzić Świerklaniec

Miejscowość ta jest jedną z ciekawszych na terenie województwa śląskiego, a jej zabytki są doskonale znane miłośnikom historii. Piękny park oraz pozostałości tutejszego zespołu pałacowego skutecznie przyciągają tu gości z odległych stron Polski. A co warto wiedzieć na temat przeszłości tej miejscowości?

Historia i dzieje Świerklańca

Dzieje Świerklańca sięgają XIII/XIV stulecia. To dosyć wiekowa historia, jednak do dzisiaj zachowały się dowody na jej prawdziwość. Co wiemy z tamtych lat o tym co działo się na terenie dzisiejszego Świerklańca? Wiadomo, że w tym czasie wśród bagien i lasów świerkowych, powstał obronny gród. Oprócz tego wiadomo również, że w tym czasie mieszkańcy grodu zajmowali się rybołówstwem i hodowlą, a miejsce – z natury obronne – dawało im spore poczucie bezpieczeństwa. Wiadomo też, że w średniowieczu Świerklaniec związany był z księstwem bytomskim i wraz z nim z czasem trafił w ręce Habsburgów. A że rodzina cesarska miała spore długi, Świerklaniec z czasem stał się własnością rodziny Henckel von Donnersmarck. W ich rękach pozostał aż do 1945 roku, kiedy to do Świerklańca wkroczyły wojska radzieckie.

Panowanie rodziny Henckel von Donnersmarck w Świerklańcu

Czasy panowania tej rodziny miały wielki wpływ na dzieje Świerklańca i jego okolicy. Wynikało to m. in. z faktu, iż Donnersmarckowie byli rodem zamożnym, który chętnie wprowadzał na swych ziemiach nowoczesne rozwiązania. Spadkiem po nich są m. in. sady owocowe, które do dziś cieszą się wielkim uznaniem. Mieszkańcy Bytomia powinni spojrzeć na Świerklaniec jako ciekawe miejsce turystyczne i z bogatą historią. Świerklaniec to miejscowość, która jest oddzielona od mieszkańców Bytomia o jedyne kilkanaście kilometrów.