Żegnamy Hilarego Zawadę: niezłomnego obrońcę praw osób niepełnosprawnych

Smutną wiadomość o odejściu Hilarego Zawady przekazało bytomskie starostwo. Ten wybitny mieszkaniec Bytomia, od 2008 roku wcielający się w rolę rzecznika ludzi z niepełnosprawnościami, nieustannie angażował się w działania na rzecz poprawy ich warunków życia. W wieku 65 lat zakończył swoją życiową podróż.

– Niedawno jeszcze spotykaliśmy go na urzędowych korytarzach, gdzie niemożliwe było przejście obok pana Hilarego bez wymiany choć kilku zdań – o pogodzie, czy nadchodzącej emeryturze, którą miał objąć wkrótce. Jego postać na stałe zapisała się w pamięci współpracowników jako osoba życzliwa, pełna optymizmu i zawsze gotowa do pomocy – tak pracownicy magistratu w Bytomiu wspominają Hilarego Zawadę.

Zawada przez długie lata bywał nierozłączny ze Spółdzielnią Niewidomych „Bytomianka”. Wypełniał również role zastępcy szefa Polskiego Związku Niewidomych Oddział w Bytomiu. Od pierwszego dnia listopada 2008 roku sprawował funkcję miejskiego rzecznika osób niepełnosprawnych, a od 2015 roku był liderem i organizatorem pracy Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W 2021 roku Hilary Zawada dołączył do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Misją tej instytucji była rozbudowa i umocnienie współdziałania na rzecz polepszenia sytuacji osób z niepełnosprawnościami, reprezentowanie ich interesów, podnoszenie ich aktywności oraz integracja z grupą osób pełnosprawnych.