Zaplanowane zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na ulicy Chorzowskiej i Dąbrowie Miejskiej w Bytomiu

Niniejszym przekazujemy informację z pierwszej ręki od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu dotyczącą planowanych zmian w organizacji ruchu drogowym. Ma to związek z przeprowadzaną modernizacją linii kolejowej, co wymaga remontu wiaduktów kolejowych na ulicach Chorzowskiej i Dąbrowa Miejska w Bytomiu. Zmiany te mają wejść w życie 7 czerwca 2024 roku, około godziny 20:00, i obejmują całkowite zamknięcie przejazdu pod ww. wiaduktami.

Zgodnie z planowanym harmonogramem, 7 czerwca 2024 roku (piątek), po godzinie 20:00, zostanie wprowadzone tymczasowe przekształcenie organizacji ruchu drogowego. Dotyczyć to będzie całkowitego zamknięcia przejazdu pod wiaduktem kolejowym na skrzyżowaniu ulicy Chorzowskiej z ulicą Karola Miarki. Otwarcie dla ruchu drogowego jest zaplanowane na okres pomiędzy niedzielą 9 czerwca a poniedziałkiem 10 czerwca 2024 roku. Warto jednak zauważyć, że droga zostanie zwężona do jednego pasa ruchu, prowadzącego w stronę miasta Chorzów.

Planowane są także istotne zmiany w organizacji ruchu kołowego podczas okresu zamknięcia. Między innymi, na ul. Karola Miarki i Siemianowickiej zostanie ograniczony ruch w kierunku prac pod wiaduktem. Poza tym, planuje się wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ul. Chorzowskiej przy skrzyżowaniach z ul. Tuwima i Pszczyńską oraz na ul. Chorzowskiej przy al. Jana Pawła II, aby umożliwić objazdy Centrum dla kierowców.

Również ruch pieszych zostanie przekształcony w czasie remontów, z brakiem możliwości przejścia pod wiaduktami. Wykonawca planuje umieścić specjalne tablice informacyjne, które będą wskazywać drogę do innych ulic. Szczegółowy plan dotyczący tych zmian jest dostępny w powyższej informacji.

W dodatku, 6 czerwca 2024 roku, odbędzie się ponowne zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym na ulicy Dąbrowa Miejska. Prace konieczne do wykonania na tej ulicy, które wymagają jej całkowitego zamknięcia, mają trwać do końca listopada 2024 roku.

Podczas tego zamknięcia, tak jak to miało miejsce wcześniej, Wykonawca planuje wprowadzić odpowiednie oznakowanie drogowe. Będą to między innymi bariery drogowe typu U-20b oraz znaki „Zakaz ruchu”. Przewidziane są także dwie trasy objazdów: jedna prowadząc do Centrum, a druga do Stolarzowic. Szczegółowy plan objazdów jest dostępny w powyższej informacji.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę wszystkich uczestników ruchu drogowego na konieczność zachowania ostrożności oraz przestrzegania nowo wprowadzonej organizacji ruchu.