Wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego miasta: Renowacja grobu Georga Brüninga

Jako odpowiedź na wniosek, który został złożony przez Parafię Świętej Trójcy, Wydział Kultury i Sportu podjął decyzję o sfinansowaniu projektu mającego na celu dbałość o dziedzictwo kulturowe lokalnej społeczności. Konkretnie chodzi o renowację i ulepszenie estetyki grobu Georga Brüninga – nadburmistrza Bytomia w latach 1882 – 1919. Informacja ta jest zgodna z postanowieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., dotyczącej działalności pożytku publicznego i wolontariatu, znanej również jako „mały grant”.

Parafia Świętej Trójcy przedłożyła propozycję, która przewiduje renowację oraz poprawę wyglądu miejsca spoczynku Brüninga, istotnej postaci dla historii Bytomia. Taki gest ma nie tylko znaczenie symboliczne, ale również praktyczne, ponieważ zadba o zachowanie cennego elementu dziedzictwa kulturowego miasta.

Wydział Kultury i Sportu zdecydował się wesprzeć tę inicjatywę, przyznając na jej realizację sumę 5.542,00 złotych. Decyzja ta jest zgodna z zapisami ustawy i świadczy o zaangażowaniu władz w ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego.