W Bytomiu ma powstać Śląski System Magazynowania Energii

Bytom weźmie udział w bardzo ważnym przedsięwzięciu energetycznym. Ostatnio odbyło się spotkanie najważniejszych osób z Bytomia, Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic, a także przedstawiciele innych ważnych instytucji państwowych. Celem spotkania była dyskusja nad Śląskim Systemem Magazynowania Energii oraz nad wykorzystaniem terenów poprzemysłowych do magazynowania energii.

Energia odnawialna w Bytomiu

Bytom od dłuższego czasu zmierza ku energii odnawialnej. Dowodem na to jest chociażby porozumienie, które podpisano w 2021 roku. Dotyczyło ono stworzenia bytomskiego Klastra Energii, który miałby w znaczącym stopniu przyczynić się do korzystania przez miasto z energii pochodzącej z czystej technologii. O nowoczesnych i ekologicznych źródłach energii mówi się ostatnio całkiem sporo. Warto więc przeczytać ciekawy artykuł na temat nowoczesnych rozwiązań agroenergii.

Śląski System Magazynowania Energii

Piątkowe spotkanie najważniejszych osób miast z okręgu oraz przedstawicieli ważnych instytucji dotyczyło obrad na temat Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. Na terenie wielu śląskich miast dostępne są tereny, na których można by skutecznie magazynować energię. Takie tereny są m.in. w Bytomiu, Zabrzu, Gliwicach oraz Rudzie Śląskiej.

Na terenie Bytomia od dawna są już wyznaczone także tereny, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane właśnie na potrzeby energii odnawialnej. Wśród wyznaczonych terenów są m.in. tereny, na których kiedyś składowano komunalne odpady. Są to obszary na ulicy Brzezińskie, Strzelców Bytomskich, Magdaleny 1, czy też Kamieńskiej. W sumie wyznaczono tereny o łącznej powierzchni wynoszącej 64 ha. Wstępnie oszacowano, że taki obszar mógłby pozwolić na produkcję mniej więcej 43 megawatów. Mówi się, że w przypadku Bytomia i tak byłoby to sporo energii, ponieważ miasto samo w sobie potrzebuje około 25 megawatów. Oznacza to więc, że nadwyżki można by z powodzeniem odsprzedawać, a więc taka inwestycja pozwoliłaby zarabiać w przyszłości.