W Bytomiu aresztowano 13 osób ukrywających się przed sprawiedliwością podczas weekendowego działania policji

Podczas weekendowej operacji w Bytomiu, funkcjonariusze policji zatrzymali trzynastkę osób, które próbowały uniknąć odpowiedzialności karnej. W tym gronie znalazły się trzy osoby poszukiwane listami gończymi oraz dziesięć osób, dla których wydane zostały nakazy doprowadzenia do aresztów śledczych czy też służące ustaleniu miejsca pobytu. Wśród zatrzymanych znaleźli się także nieletni, którzy zdecydowali się na ucieczkę z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Policjanci w ramach swojej codziennej służby prowadzą różnorodne czynności – od tych operacyjno-rozpoznawczych, przez dochodzeniowo-śledcze, aż po administracyjne i porządkowe. Te działania często mają na celu odnalezienie osób, które próbują schować się przed organami ścigania czy wymiarem sprawiedliwości. Codziennie do komend policji wpływają nowe nakazy doprowadzenia i listy gończe, które stanowią podstawę do prowadzenia poszukiwań. Osoby poszukiwane często zmieniają swoje miejsca zamieszkania, ukrywając się u przyjaciół lub rodziny, a czasem nawet udając bezdomnych. Motywacje do takich działań są różne – od strachu przed odsiadką, po niezapłacone grzywny w wysokości od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Mimo tych starań, zazwyczaj nie udaje im się uniknąć konsekwencji. Często wpadają podczas kontroli drogowych czy interwencji domowych.

W miniony weekend funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali trzynastu poszukiwanych. Wszyscy z nich to mieszkańcy Bytomia w wieku od 33 do 53 lat, poszukiwani przez sądy na podstawie wydanych nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdzie mieli odbyć karę pozbawienia wolności, lub też w celu ustalenia miejsca pobytu. Wśród nich znajdowały się trzy osoby poszukiwane listami gończymi. Policjanci ujawnili również czterech nieletnich, którzy uciekli z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wszyscy nieletni zostali przekazani pod opiekę swoim wychowawcom.

Pragniemy przypomnieć, że każda osoba może wspomóc organy ścigania w schwytaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli masz informacje o miejscu pobytu takiej osoby, zachęcamy do przekazania ich jednostce Policji telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Warto również zaznaczyć, że ukrywanie poszukiwanej osoby jest przestępstwem i grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.