Urząd Miejski w Bytomiu dostępny dla klientów także w soboty

Bytomska rada miejska podjęła decyzję o wprowadzeniu sobotniej obsługi mieszkańców. Pierwszą możliwość skorzystania z takiej oferty mieszkańcy Bytomia będą mieli 28 października. W godzinach od 9:00 do 13:00, Urząd Miejski będzie otwarty dla klientów, którzy będą mogli załatwić swoje sprawy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Wydziale Komunikacji.

Wydział Komunikacji będzie udzielał wsparcia m.in. przy rejestracji pojazdów oraz różnych formalnościach związanych z stałym dowodem rejestracyjnym, wymianą dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem sprzedaży lub zakupu oraz wydaniem duplikatu dokumentu. Dodatkowo, na stanowisku związanym z prawem jazdy, klienci będą mogli składać wnioski na wymianę dokumentów, na profil kandydata na kierowcę (PKK) lub profil kierowcy zawodowego (PKZ), wydanie międzynarodowego prawa jazdy lub odbiór prawa jazdy.

28 października to również dzień, gdy mieszkańcy Bytomia będą mogli złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w pokoju numer 116. W pokoju numer 113 będą mogli odebrać wydany wcześniej dowód, zgłosić jego zagubienie czy zastrzec go.

Sprawy będą załatwiane na podstawie biletów pobranych z biletomatów lub za pośrednictwem umówionych przez Internet wizyt. Warto dodać, że wymagane opłaty będzie można uregulować jedynie kartą płatniczą na stanowiskach obsługi. Jeżeli opłata została dokonana na poczcie lub przelewem na konto bankowe, konieczne będzie przedstawienie potwierdzenia transakcji.

Planowana kolejna sobota, gdy dwa wydziały będą otwarte dla klientów to 16 grudnia.