Szkoły w województwie śląskim otrzymały 148 mln zł na wyprawkę szkolną

Śląskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ciągu ostatnich trzech miesięcy przekazały kwotę bliską 148 milionów złotych na finansowanie wyprawek szkolnych. Śląski oddział ZUS przypomniał, że osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku dotyczącego programu „300 plus”, mają możliwość zrobienia tego do dnia 30 listopada.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Beatę Kopczyńską, regionalną rzeczniczkę ZUS w województwie śląskim, program „+Dobry Start+” pozwolił na wypłatę ponad 1,3 miliarda złotych dla całego kraju, przy czym dla samego tylko Śląska kwota ta wynosiła 148 mln zł. Dzięki temu wsparciu, ponad 363 tysiące uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz policealnych mogło skorzystać ze świadczeń.

Rzeczniczka ZUS podkreśliła, że znacząca część rodziców zdecydowała się na złożenie wniosków o fundusze na wyprawkę szkolną już w lipcu poprzez system elektroniczny. Później, wnioski nadal były składane, ale już nie w tak dużej ilości jak podczas okresu wakacyjnego.

ZUS przypomina także, że program „300 plus” obejmuje uczniów do 20. roku życia oraz do 24. roku życia w przypadku młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością. Natomiast przedszkolaki i studenci nie kwalifikują się do otrzymania tych środków.

Beata Kopczyńska zachęca rodziców, którzy planują składać wnioski, do szczególnego zwracania uwagi na wprowadzane dane – zarówno swoje, jak i dzieci. Skorzystanie z aplikacji mZUS jest zalecane, gdyż dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.