Szeroko zakrojona modernizacja ulicy Nickla w Miechowicach rozpocznie się niebawem

Wkrótce Miechowice (a także okoliczne obszary) zobaczą wydłubywanie koparek na ul. Nickla. W ostatnich dniach maja 2024, miasto zawarło umowę z firmą odpowiedzialną za przeprowadzenie planowanej modernizacji. Nadchodzi długo oczekiwana renowacja tej głównej arterii komunikacyjnej, a pierwsze prace remontowe mają miejsce już niedługo.

Kilka miesięcy po procesie przetargowym udało się wybrać odpowiedniego wykonawcę. Firma Drogopol Sp. z o.o. z Katowic ma zaszczyt podjąć się zadania przebudowy ul. Nickla. Ale to nie koniec inwestycji – dodatkowo przeprowadzona zostanie druga operacja, obejmująca modernizację kanalizacji deszczowej na ul.Nickla i Relaksowej.

Gdzie skupiają się prace? Głównym celem odnowy ul. Nickla jest przede wszystkim renowacja całej jezdni, wraz z miejscami parkingowymi, modernizacja skrzyżowań z ulicami Daleką i Relaksową, naprawa i rozbudowa zjazdów do nieruchomości oraz budowa nowych chodników. W ramach projektu powstanie również nowy system kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Po zakończeniu wyżej wymienionych prac, przewiduje się również nasadzenie roślinności. Ponadto, druga część projektu obejmuje utworzenie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej na segmencie północno-wschodniej części ul. Nickla i Relaksowej, a także budowę stacji pompowania wód opadowych, nowych studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych.

Zgodnie z planem, odnowiona ul. Nickla, wraz z nową kanalizacją deszczową, ma być gotowa do końca września przyszłego roku. Całościowy koszt projektu wynosi 12 mln 240 tys. zł. Te szeroko zakrojone prace będą możliwe dzięki funduszom zewnętrznym pozyskanym przez miasto.