Przebudowa wiaduktu kolejowego w Bytomiu – tymczasowe zmiany w ruchu drogowym 17 i 18 lutego 2024 roku

Z uwagi na planowaną modernizację wiaduktu kolejowego położonego nad ulicą Dąbrowa Miejska w Bytomiu, zaplanowaną na dni 17 oraz 18 lutego 2024 roku, nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. Zostanie ona wprowadzona jako tymczasowa i przede wszystkim będzie polegać na tymczasowym ograniczeniu przejazdu pod konkretnym wiaduktem. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać w wyżej wymienionych dniach, a my apeleujemy do kierowców o ostrożność oraz o przestrzeganie nowego schematu ruchu drogowego.

Z informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wynika, że właśnie remont wiaduktu kolejowego nad ulicą Dąbrowa Miejska powoduje konieczność wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu. Zostanie ona wprowadzona 17 i 18 lutego 2024 roku, a jej głównym elementem będzie zamknięcie dla ruchu kołowego przejazdu pod wiaduktem.

Zgodnie z planem zostaną ustawione zapory z tablicami z napisem „Zakaz ruchu”. Zapory te zostaną umieszczone po obu stronach drogi w okolicy wiaduktu. Dodatkowo, kierowcy na ulicy Dąbrowa Miejska zobaczą także oznakowanie informacyjne, które ma im przekazać informacje o tymczasowym braku możliwości przejazdu tym odcinkiem.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzone zostaną dwie trasy objazdowe: jedna prowadząca do Stolarzowic – poprzez ulice: Celną, aleję Jana Nowaka Jeziorańskiego, Frenzla, Plac Szpitalny i Stolarzowicką; oraz druga do Centrum miasta, która będzie prowadzić ulicami Suchogórską, Rokitnicką, Stolarzowicką i Placem Szpitalnym.

Aby zapewnić dostęp do Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdującej się przy ulicy Hakuby, będą tymczasowo zawieszone znaki ograniczenia wjazdu pojazdów o nacisku osi przekraczającym 8 ton na Podleśnej i Dąbrowie Miejskiej.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie nowo wprowadzonej organizacji ruchu.